نویسنده = ������������������������������� ����������
ارتباط بین رفتار کنترلی معلم، ناکامی از نیازهای روان‌شناختی اساسی و بدرفتاری در کلاس تربیت‌بدنی

دوره 1400، شماره 2، مهر 1400، صفحه 89-102

10.52547/mbsp.6.2.89

مالک احمدی؛ فرزاد امیر‌‌‌رضائیه؛ صفا عسگری؛ مهدی مرادزاده