نویسنده = ������������ ��������������
تاثیر انتظار برای آموزش بر کارکردهای اجرایی و یادگیری مهارت ضربه پات گلف

دوره 1401، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 31-44

10.29252/mbsp.2021.210011.0

محمد صالحی؛ اسماعیل صائمی؛ محمدرضا دوستان


رواسازی نسخه فارسی مقیاس چند بعدی لذت از فعالیت بدنی در دانش آموزان متوسطه اول استان خوزستان

دوره 1400، شماره 1، تیر 1400، صفحه 131-144

10.52547/mbsp.6.1.131

عطاالله صبری؛ رسول عابدان زاده؛ حسام رمضان زاده؛ اسماعیل صائمی


اثر‌بخشی یک دوره تمرینات ورزش مغزی بر حافظه‌کاری مردان سالمند

دوره 4، شماره 2، آبان 1398، صفحه 77-92

10.29252/mbsp.4.2.77

مریم توتک؛ رسول عابدان زاده؛ اسماعیل صائمی