نویسنده = ������������ ��������
تأثیر آموزش بازی برای درک و خطی بر شایستگی حرکتی واقعی و ادراک‌شده کودکان در فوتسال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2022.222973.1043

مریم داودی؛ رسول یاعلی؛ فرهاد قدیری؛ عباس بهرام


تاثیر ترکیبی رویکرد آموزش افتراقی و دستورالعمل‌های توجهی بر خلاقیت حرکتی

دوره 1401، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 119-132

10.29252/mbsp.2021.221453.1021

سارا افتاده؛ عباس بهرام؛ رسول یاعلی؛ فرهاد قدیری


یادگیری حرکتی در محیط خودکنترلیِ حامی نیازهای روان شناختی پایه: میانجی گری انگیزش درونی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 27-45

10.29252/mbsp.5.1.27

روبیتا کمیلی؛ عباس بهرام؛ شهاب پروین پور؛ رسول یاعلی