نویسنده = ������������ ��������
تأثیر آموزش بازی برای درک و خطی بر شایستگی حرکتی واقعی و ادراک‌شده کودکان در فوتسال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2022.222973.1043

مریم داودی؛ رسول یاعلی؛ فرهاد قدیری؛ عباس بهرام