نویسنده = �������������� �������������� ����������
تاثیر انگیختگی بر تصمیم گیری و حرکات چشم بازیکنان حرفه ای والیبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1400

10.29252/mbsp.2021.210406.0

مجید عرب؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهه عرب عامری؛ مهدی شهبازی؛ الهام شیرزاد


تاثیر تمرینات باراوسل بر تعادل و هماهنگی حرکتی کودکان12-10سال.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.29252/mbsp.2022.222549.1038

مهدی شهبازی؛ مریم خادمی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ امیر شمس


تاثیر بازی در خانه‌ (بسته پیشنهادی یونیسف) و راهبردهای فراشناختی بر سلامت کودکان 5 تا 8 سال در پاندمی کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.29252/mbsp.2022.226686.1107

احمد علیمردانی؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهه عرب عامری


تأثیر کانون توجه تکلیف فراقامتی بر یادگیری کنترل قامت در پسران 9 تا 12 ساله

دوره 3، شماره 2، آبان 1397، صفحه 57-68

10.29252/mbsp.3.2.57

نسترن نادری راد؛ علی اکبر جابری مقدم؛ شهزاد طهماسبی بروجنی


تأثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر کنترل قامت تکلیف فراقامتی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 45-54

نسترن نادری راد؛ شهزاد طهماسبی بروجنی