نویسنده = �������������������� ��������������
رابطه بین سرسختی ذهنی و اضطراب رقابتی واترپلویست‎های نخبه

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 889-896

مهدی قاسمی؛ محمدعلی اصلانخانی؛ احمد فرخی


پیش‌بینی عزت نفس بر اساس سبک اسنادی ورزشکاران نخبه

دوره 5، شماره 2، فروردین 1394

مهدی عبداللهی؛ محمدعلی اصلانخانی؛ احمد فرخی