نویسنده = ������ ������������ ��������
تاثیر بازی در خانه‌ (بسته پیشنهادی یونیسف) و راهبردهای فراشناختی بر سلامت کودکان 5 تا 8 سال در پاندمی کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.29252/mbsp.2022.226686.1107

احمد علیمردانی؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهه عرب عامری


تاثیر واقعیت مجازی (قید عملکردی و ساختاری) و تمرین واقعی بر خودکارآمدی پرتاب دارت

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 39-57

10.29252/mbsp.4.1.39

سید احمد موسوی؛ شهبازی مهدی؛ الهه عرب عامری؛ الهام شیرزاد عراقی