نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تأثیر یک دوره بازی‌های بومی محلی بر کارکردهای شناختی اجرایی در کودکان دارای اختلال کاستی توجه و بیش‌فعالی

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1049-1061

الهام بهزادی؛ رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ غلامرضا جعفری