نویسنده = �������� ���������� ���� ���� ��������
مقایسه مهارتهای بینایی منتخب ورزشکاران و غیرورزشکاران

دوره 2، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 37-48

جواد فولادیان؛ سیما ایوبی؛ بی بی اعظم میری نژاد


مقایسه مهارتهای بینایی منتخب ورزشکاران نخبه رشته‌های راکتی و غیر راکتی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-12

جواد فولادیان؛ بی بی اعظم میری نژاد؛ سیما ایوبی