نویسنده = ������������������������� �������� ����������
تأثیر سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی بر عملکرد دریبل بسکتبال در دانشجویان دختر

دوره 2، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 19-28

سجاد پارسایی؛ ناهید شتاب بوشهری؛ معصومه شجاعی؛ رسول عابدان زاده


تأثیر بازخورد هنجاری و الگودهی بر اجرا و یادگیری مهارت سرویس والیبال

دوره 6، شماره 2، فروردین 1394

قباد محرابیان؛ سیده ناهید شتاب‌بوشهری؛ علی نقدی فتح‌آبادی


بررسی نقش جنسیتی زنان ورزشکار رشته های مردانه و زنانه بر اساس مدل متنی

دوره 5، شماره 2، فروردین 1394

معصومه سجادی؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ عبدالرحمن مهدی پور؛ کیومرث بشلیده