نویسنده = �������� ���������� ����������
رابطه هوش معنوی و تاب‌آوری بازیکنان فوتبال پسر رده سنی نوجوانان

دوره 5، شماره 1، آبان 1392

حسین بهروزی؛ مهشید زارع زاده؛ علیرضا صابری کاخکی


ارتباط بین شایستگی حرکتی درک شده و شایستگی حرکتی واقعیدر کودکان پایه دوم تا چهارم ابتدایی

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1390

مجید اسماعیل زاده؛ مهشید زارع زاده؛ علی رضا صابری کاخک؛ مرتضی همایون نیا