نویسنده = �������� ���������� ������������
مقایسه روش‌های مقابله با استرس در ورزشکاران سطوح مختلف قهرمانی

دوره 3، شماره 1، آبان 1390، صفحه 0-0

رحیم رمضان‌ی نژاد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ اعظم فضلی درزی؛ زهرا تصدقی


تأثیر اعتماد به نفس و انگیزش درونی بازیکنان، و انسجام و کارآمدی تیمی بر عملکرد تیم های والیبال

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1390

میثاق حسینی کشتان؛ رحیم رمضان نژاد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمد ریحانی؛ کاظم دانش ثانی