نویسنده = ��������������������� ������������
رابطه هوش‌هیجانی و روش‌‌های مقابله با استرس در دانشجویان ورزشکار

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1389، صفحه 0-0

محدثه توکلی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مهرعلی همتی‌نژاد؛ حسین عیدی