نویسنده = ���������� ������������ �������� ����������
مقایسه تمایلات پرخاشگری ورزشی دختران و پسران نوجوان بسکتبالیست

دوره 2، شماره 1، مرداد 1389

لیلا ضامنی؛ احمد فرخی؛ سیده زلیخا هاشمی چاشمی