نویسنده = ���������� ��������
رابطه بین سرسختی ذهنی و اضطراب رقابتی واترپلویست‎های نخبه

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 889-896

مهدی قاسمی؛ محمدعلی اصلانخانی؛ احمد فرخی


بررسی میزان زمان واکنش انتخابی در مقابل محرک های شنیداری در رنگ های مختلف

دوره 6، شماره 2، فروردین 1394

قاسم بابایی زارچ؛ احسان خواجوی راوری؛ احمد فرخی؛ سعید سهیلی پور؛ محمود شیخ


پیش‌بینی عزت نفس بر اساس سبک اسنادی ورزشکاران نخبه

دوره 5، شماره 2، فروردین 1394

مهدی عبداللهی؛ محمدعلی اصلانخانی؛ احمد فرخی


مقایسه تمایلات پرخاشگری ورزشی دختران و پسران نوجوان بسکتبالیست

دوره 2، شماره 1، مرداد 1389

لیلا ضامنی؛ احمد فرخی؛ سیده زلیخا هاشمی چاشمی


تأثیر تداخل زمینه‌ای و نوع ارائه بازخورد بر عملکرد و یادگیری پارامتر در تکالیف تعقیبی

دوره 1، شماره 1، دی 1388

محمد علی اصلانخانی؛ بهروز عبدلی؛ احمد فرخی؛ امیر شمس؛ پروانه شمسی پور دهکردی