نویسنده = ���������� ������������������
اثر محیط تمرینی رقابتی و غیررقابتی بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در افراد غیررقابت‌جو

دوره 1، شماره 1، دی 1388

علی حبیبی؛ احمدرضا موحدی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ جلیل مرادی


مقایسه انتقال دو سویه فوری و تاخیری در مهارت پرتاب کردن کودکان و بزرگسالان

دوره 1، شماره 1، دی 1388

سونا قلعه؛ محمدکاظم واعظ موسوی؛ مهدی نمازی زاده؛ عباس اله یاری


تأثیر تداخل زمینه‌ای و نوع ارائه بازخورد بر عملکرد و یادگیری پارامتر در تکالیف تعقیبی

دوره 1، شماره 1، دی 1388

محمد علی اصلانخانی؛ بهروز عبدلی؛ احمد فرخی؛ امیر شمس؛ پروانه شمسی پور دهکردی


رابطه بین هدف‌گرایی و ادراک جو انگیزشی در دوندگان استقامت و سرعت

دوره 1، شماره 1، دی 1388

فرشاد تجاری؛ هانیه رحمتی؛ محمد علی آذربایجانی