نویسنده = �������������� ���������� ��������
تأثیر تمرین نوروفیدبک برعملکرد و یادداری مهارت پرتاب دارت

دوره 5، شماره 1، آبان 1392، صفحه 0-0

مریم صالحی؛ حسن محمدزاده؛ محمد علی نظری


اثر چرخش توپ بر اجرای تصمیمات ساده و پیچیده بازیکنان باتجربه تنیس روی میز

دوره 5، شماره 1، آبان 1392

محبوبه جهانیان؛ مجید مرادی؛ سیده آسیه صفوی؛ اردوان محمدی باغملایی؛ رامین سیّاح مفضلی


رابطه هوش معنوی و تاب‌آوری بازیکنان فوتبال پسر رده سنی نوجوانان

دوره 5، شماره 1، آبان 1392

حسین بهروزی؛ مهشید زارع زاده؛ علیرضا صابری کاخکی


اثر یک برنامه تمرین یوگا بر کاهش افسردگی زنان آزاردیده شهر کرمانشاه

دوره 4، شماره 1، آبان 1391

عادله زهتاب نجفی؛ سید محمدکاظم واعظ موسوی؛ سیده افروز موسوی؛ صفورا سالمی


تاثیر بازخورد خودکنترلی بعد از کوشش‌های موفق و ناموفق بر یادگیری یک تکلیف زمان‌بندی

دوره 4، شماره 1، آبان 1391

جواد عظیمی راد؛ مهدی نمازی زاده؛ محمد علی اصلانخانی


بررسی انتقال حرکت دودستی نامتقارن به حالت عکس آن: تحلیلی بر نظریه های حرکات دودستی

دوره 4، شماره 1، آبان 1391

محمدرضا دوستان؛ کبری بویری؛ مریم زیلایی بوری؛ مهدی صیفوریان


تاثیر حرکات موزون رشدی بر مبنای مدل گالاهو بر رشد مهارتهای بنیادی دستکاری

دوره 4، شماره 2، اردیبهشت 1391

مجید محمدی؛ مهران فقیه سلیمانی؛ محمود شیخ؛ فرشید طهماسبی


تأثیر تمرینات توپ سوئیسی بر کارکردهای حسی حرکتی در کودکان پسر دارای اختلال هماهنگی رشدی

دوره 4، شماره 2، اردیبهشت 1391

فهیمه سلیمانی درچه؛ پروانه شفیع نیا؛ مهدی ضرغامی


مقایسه روش‌های مقابله با استرس در ورزشکاران سطوح مختلف قهرمانی

دوره 3، شماره 1، آبان 1390، صفحه 0-0

رحیم رمضان‌ی نژاد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ اعظم فضلی درزی؛ زهرا تصدقی


مقایسه منابع اعتماد به نفس ورزشی در بازیکنان فوتسال زن و مرد

دوره 3، شماره 1، آبان 1390

امیر مقدم؛ جواد فولادیان؛ حسن خودستان