عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 7, شماره 1: بهار و تابستان1394 1. تاثیر ترتیب تمرین با دست برتر و غیر برتر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت دریبل بسکتبال چکیده   PDF
تکتم امامی, مهدی سهرابی, سید مجتبی حسینی, جواد فولادیان
 
دوره 7, شماره 1: بهار و تابستان1394 3. تاثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر رشد مهارت‌های حرکتی کودکان 6 تا 8 سال مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا چکیده   PDF
ایوب هاشمی, رسول حمایت طلب
 
دوره 7, شماره 1: بهار و تابستان1394 4. ارتباط سرسختی روان‌شناختی با عملکرد ورزشی بسکتبالیست‌های لیگ برتر کشور چکیده   PDF
زهرا بابایی, رخساره بادامی
 
نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی اثر بازخورد خلاصة آگاهی از اجرای تأییدی، تصحیحی و ترکیبی بر انگیزش درونی و یادگیری سرویس تنیس روی میز چکیده   PDF
رضوان عباسیان بروجنی, رخساره بادامی
 
نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی اثر بازخورد خود کنترلی بر یادگیری مهارت موقعیت‌یابی خطی بزرگسالان 20 ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم شهرهمدان چکیده   PDF
محمدرضا اشتری
 
نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی اثر بازخورد خودکنترلي و سطح مهارت الگو در شرايط تمرین بدنی، مشاهده ای و مشاهده- بدني بر يادگيري مهارت سرویس والیبال در نوجوانان چکیده   PDF
علی حیرانی, ایوب صباغی, اسماعیل نیکزاد
 
نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی اثر خستگی ایزومتریک اندام فوقانی بر ساختار پویای غیرخطی نوسان قامتی ایستادن افراد عادی و ورزشکار چکیده   PDF
کامران شاهدوست, سعید ارشم, مهدی زمانیان
 
نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی اثر رنگ‌هاي اصلي بر ادراک عمق ورزشکاران چکیده   PDF
علیرضا فارسي, بهروز عبدلی, محسن قطبی
 
نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی اثر سازماندهی تمرین بر عدم تقارن حرکتی پای کودکان در شوت فوتبال چکیده   PDF
الهام دانشیار, افخم دانشفر, معصومه شجاعی
 
نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی اثر سن و پست بازی بر انگيزش خاص رقابت در بازيكنان حرفه‌ای فوتبال چکیده   PDF
 
نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی اثر محيط تمريني رقابتي و غيررقابتي بر يادگيري مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در افراد غيررقابت‌جو چکیده   PDF
علی حبیبی, احمدرضا موحدی, مریم نزاکت الحسینی, جلیل مرادی
 
دوره 7, شماره 1: بهار و تابستان1394 اثر مقادير مختلف مصرف نيکوتين بر سرعت پردازش اطلاعات ورزشکاران و غير ورزشکاران چکیده   PDF
فاطمه کشوری, سعید ارشم
 
نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی اثر يك برنامه تمرين همزمان مقاومتی و استقامتی منتخب بر عملكرد حركتي مردان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس چکیده   PDF
حجت ا... نیک بخت, خسرو ابراهیم, منیره مسعودی نژاد
 
نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی اثر چرخش توپ بر اجرای تصمیمات ساده و پیچیده بازیکنان باتجربه تنیس روی میز چکیده   PDF
محبوبه جهانیان, مجید مرادی, سیده آسیه صفوی, اردوان محمدي باغملایی, رامین سیّاح مفضلی
 
نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی اثر یک برنامه تمرین یوگا بر کاهش افسردگی زنان آزاردیده شهر کرمانشاه چکیده   PDF
عادله زهتاب نجفی, سید محمدکاظم واعظ موسوی, سیده افروز موسوی, صفورا سالمی
 
نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی اثر یک دوره تمرینات ویژه رشدی بر رشد مهارت‌های جابجایی در پسران پیش‌دبستانی با اختلال بینایی چکیده   PDF
مجید محمدي, مهران سلیمانی , محمود شیخ
 
نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی اثرات خود گفتاری آموزشی و هدف گزینی بر اکتساب، یادداری و انتقال سرویس بلند بدمینتون چکیده   PDF
ابراهیم نوروزی سید حسنی, علی حیرانی, شهاب بهرامی
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان 95 اثربخشی مداخلات روانشناختی بر کاهش ویژگیهاي نشانگان ایمپاستر در ورزشکاران چکیده   PDF
عادله زهتاب نجفی, سید محمد کاظم واعظ موسوي, حمیدرضا طاهري
 
نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ارتباط بين شايستگي حركتي درك شده و شايستگي حركتي واقعيدر كودكان پايه دوم تا چهارم ابتدايي چکیده   PDF
مجید اسماعیل زاده, مهشید زارع زاده, علي رضا صابري كاخك, مرتضی همایون نیا
 
دوره 7, شماره 1: بهار و تابستان1394 ارتباط بین سرسختی ذهنی، ذهن آگاهی و نیم‌رخ فیزیولوژیک بازیکنان جوان منتخب فوتبال چکیده   PDF
مقصود نبیل پور, علیرضا آقابابا
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان 95 ارتباط بین سطح اضطراب ورزشی و میزان بروز آسیبهاي ورزشی در دانشجویان کشتیگیر فرنگیکار چکیده   PDF
مهدي قادریان, ابراهیم اسکندري, وحید ذوالاکتاف
 
دوره 8, شماره 2: پاییز و زمستان 95 ارتباط بین مرکز کنترل و انگیزش مبتنی بر نظریه انگیزشی آلدرفر در بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران چکیده   PDF
عباس فرهمند مهر, یعقوب بدري آذرین
 
دوره 8, شماره 2: پاییز و زمستان 95 ارتباط بین مرکز کنترل و انگیزش مبتنی بر نظریه انگیزشی آلدرفر در بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران چکیده   PDF
عباس فرهمندمهر, یعقوب بدری آذرین
 
نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی مربیان با رابطه مربی- بازیکن در لیگ برتر فوتبال ایران چکیده   PDF
عباس فرهمندمهر, یعقوب بدری آذرین
 
نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ارتباط جو انگیزشی ادراك شده و عملکرد ورزشکاران نخبه و غیر نخبهدر آزمون هاي زمان واکنش، پیش بینی و هماهنگی دو دستی چکیده   PDF
علی حیرانی, مسلم رحمانی, امیر وزینی طاهر, زهرا سوری
 
1 - 25 (101) 1 2 3 4 5 > >>