اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

آ

آذربایجانی, محمد علی, دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز (Iran, Islamic Republic of)
آقابابا, علیرضا, استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (Iran, Islamic Republic of)
آقابابا, علیرضا, استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

ا

ابراهیم, خسرو, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
ابراهیم, خسرو, دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
ابوالقاسمي, عباس, دانشگاه محقق اردبيلي (Iran, Islamic Republic of)
احمدي, نصور, استادیار رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی
احمدی, ایرج, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی (Iran, Islamic Republic of)
احمدی, نصور, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
اربابی, محمد, دانشگاه علوم پزشکی تهران (Iran, Islamic Republic of)
ارشم, سعید, دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
اسدی, ایوب
اسدی, فریده, كارشناس ارشد تربيت بدني (Iran, Islamic Republic of)
اسكندري, پرناز, دانشگاه محقق اردبيلي (Iran, Islamic Republic of)
اسماعیل زاده, مجید, دانشگاه شهید باهنر کرمان (Iran, Islamic Republic of)
اسکندري, ابراهیم, کارشناسی ارشد آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان
اشتری, محمدرضا, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
اشرف جمشیدی, علی, دانشگاه علوم پزشکی تهران (Iran, Islamic Republic of)
اصلانخانی, محمد علی, دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
اصلانخانی, محمد علی, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
اصلانخانی, محمد علی
اصلانخانی, محمد علی, دانشگاه شهید بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
اصلانخانی, محمدعلی, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
اصلانخانی, محمدعلی
اله یاری, عباس, دانشگاه اميركبير (Iran, Islamic Republic of)

1 - 25 (287)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>