palette
روانشناسی ورزشی
تصویر صفحه خانگی مجله

فصلنامه علمی-پژوهشی

شماره جاری : دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396

شاپا چاپی : 2008-1804

شاپا الکترونیکی :

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران به منظور ارتقای علوم ورزشی در حوزه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی  مجوز مجله ای تحت عنوان «روانشناسی ورزش» را از سوی دفتر کمسیون نشریات وزارت علوم، در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ اخذ نموده است.

اهداف و زمینه ها:

پایگاه های نمایه کننده:

 • whatshotمقالات پر مخاطب
  تأثیر هشت هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 3. تاثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر رشد مهارت‌های حرکتی کودکان 6 تا 8 سال مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا تأثیر يک دوره بازی‌های بومی محلی بر کارکردهاي شناختی اجرايي در کودکان داراي اختلال کاستی توجه و بيش‌فعالی ارتباط بین سرسختی ذهنی، ذهن آگاهی و نیم‌رخ فیزیولوژیک بازیکنان جوان منتخب فوتبال 4. ارتباط سرسختی روان‌شناختی با عملکرد ورزشی بسکتبالیست‌های لیگ برتر کشور رابطه خودکارآمدی و عزت نفس با رشد اجتماعی دانش‌آموزان پسر ورزشکار رشته‌های گروهی و غیر ورزشکار تأثیر هشت هفته تمرین ایروبیک بر اضطراب، استرس و خودکارآمدی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس رابطه بین سرسختی ذهنی و اضطراب رقابتی واترپلویست‎های نخبه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و کششی بر تعادل و زمان واکنش سالمندان مرد غیرفعال اثرات خود گفتاری آموزشی و هدف گزینی بر اکتساب، یادداری و انتقال سرویس بلند بدمینتون
  new_releasesآخرین مقالات چاپ شده
  موفقيت ورزشي در ورزشهاي برخوردي و غير برخوردي: مقايسه سبکهاي مقابله با استرس ورزشي مقایسه اثر بازخورد هنجاري (مثبت و منفی) بر تعادل ایستا و پویا در ژیمناستهاي 8 تا 13 ساله - بررسی اثر دو روش افزایش تدریجی درون جلسهاي و درصدي تداخل زمینهاي بر یادگیري دقت مهارت پرتابی در کودکان مقایسه مهارتهاي بینایی منتخب ورزشکاران و غیر ورزشکاران اثر تمرکز توجه به نشانه هاي مربوط و نامربوط و خودآگاهی بر دقت ضربات پنالتی فوتسال تأثیر سرعتهاي مختلف تصویرسازي ذهنی بر عملکرد دریبل بسکتبال در دانشجویان دختر بررسی ارتباط پرخاشگري با سرسختی روانشناختی در بین مربیان و ناجیان استخرهاي ورزشی رابطه تاب آوري و خود کارآمدي با انگیزه ورزشی در دختران قایقران نخبه کشور ارتباط هوش هیجانی، موفقیت ورزشی و تیپ بدنی و مقایسه آن در بازیکنان نخبه با بازیکنان تیم ملی جوانان کبدي ایران ارتباط خودکارآمدي جسمانی و جهتگیري با لذت از فعالیت بدنی در نوجوانان دختر و پسر
  watch_laterمقالات در دست چاپ

  آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا بدین وسیله از چاپ مطالب جدید باخبر شوید.

  email