palette
شرایط ثبت مقاله
راهنمای ورود به سامانه

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای روانشناسی ورزش داشته اید؟
رفتن به صفحه ورود

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
به صفحه ثبت نام بروید.

جهت ارسال مقاله و اطلاع از وضعیت آن و ورود به سامانه لازم است، ثبت نام کنید..

راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه مقاله

 

نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد مقالات پژوهشی اصیل (Original Research Articles) و گزارش‌ها موردی (Case Reports) در گستره پژوهش‌های رفتار حرکتی منتشر نماید که قبلاً در هیچ نشریه‌ی داخلی چاپ نشده‌اند.

مقاله باید مطابق دستورالعمل زیر تهیه شده باشد در غیر این صورت مورد پذیرش اولیه قرار نخواهد گرفت و به نویسنده عودت داده خواهد شد.

 

-     نسخه اصلی مقاله (Manuscript) با استفاده از نرم‌افزار Microsoft Word ورژن 2010 یا 2013 تایپ شود. اندازه صفحه (Page size)، A4 با حاشیه‌ی (Margin) نرمال (یک اینچ فاصله از هر چهار طرف) به‌صورت یک ستون و شماره‌ی صفحه در پایین و وسط تنظیم شود.

-         شیوه‌ی واردکردن اعداد بر طبق آدرس زیر بر روی Context تنظیم گردد.

File > Options > Advanced > Www > Numeral > Context

-         فواصل بین حروف (character spacing) فارسی و انگلیسی مطابق دستور زیر تنظیم شود:                                      {scale: %100       spacing: normal      positon: normal}

-          فواصل بین خطوط در کل متن اصلی (Line spacing) بر روی  single تنظیم شود.

-      عناوین مختلف مقاله ( چکیده، مقدمه، روش‌شناسی و..) با پاراگراف‌های قبلی خود یک خط فاصله و با پاراگراف بعدی خود بدون فاصله باشند.

-         رنگ تمامی خطوط فارسی، انگلیسی، جداول و نمودارها مشکی باشد.

-         اندازه‌ی حروف و واژه‌های انگلیسی استفاده‌شده در داخل متون فارسی نسبت به‌اندازه‌ی حروف فارسی، یک اندازه کوچک‌تر باشد.

- تمامی اعداد استفاده‌شده در داخل متون فارسی به‌صورت فارسی تایپ شوند و شکل ممیزها در اعداد فارسی و انگلیسی مطابق نمونه‌ی زیر باشند: فارسی: (02/0    02/25)         انگلیسی: (0.02    25.02).

-   کلمات اختصاری باید اولین باری که بیان می‌شوند (به‌استثنای خلاصه مقاله) یک‌بار تعریف شوند و متعاقب آن به‌طور پیوسته از آن‌ها استفاده شود.

-     تا حد امکان کمتر از کلمات اختصاری استفاده شود.

-     اصطلاحات علمی انگلیسی کمتر استفاده شود و معادل فارسی آن‌ها بکار برده شود.

-     تنها اصطلاحات علمی ناآشنا زیرنویس شوند و نیازی به زیرنویس کردن اسامی محققین خارجی نيست.

 

نکات عمومی

بخش‌های مختلف مقاله باید به ترتیب زیر تنظیم شوند:

-     صفحه عنوان مقاله و مشخصات نویسندگان

-     عنوان چکیده فارسی مقاله

-     چکیده فارسی مقاله و واژه‌های کلیدی آن

-     عنوان چکیده (Abstract) انگلیسی مقاله

-     خلاصه (Abstract) انگلیسی مقاله و واژه‌های کلیدی آن

-     مقدمه

-     روش پژوهش

  • نمونه‌های پژوهش
  • پروتکل پژوهش
  • روش‌های آزمایشگاهی
  • روش‌های تحلیل آماری

-     یافته‌ها

-     بحث و نتیجه‌گیری

-     تشکر و قدردانی (اختیاری)

-     منابع

-     جداول

-     شکل‌ها

 

صفحه عنوان مقاله و مشخصات نویسندگان

صفحه عنوان مقاله و مشخصات نویسندگان باید به ترتیب موارد زیر تنظیم شود:

-     عنوان دقیق فارسی مقاله

-   نام فارسی تمامی نویسندگان با ذکر مرتبه‌ی علمی، آدرس دانشگاهی، آدرس پست الکترونیکی و تلفن همراه و همچنین مشخص نمودن نویسنده‌ی مسئول در بین آن‌ها.

-     عنوان دقیق انگلیسی مقاله

-   نام انگلیسی تمامی نویسندگان با ذکر مرتبه‌ی علمی، آدرس دانشگاهی، آدرس پست الکترونیکی و تلفن همراه و همچنین مشخص نمودن نویسنده‌ی مسئول در بین آن‌ها.

-     تاریخ دقیق ارسال مقاله به سال شمسی و میلادی

عنوان چکیده فارسی مقاله

-        عنوان چکیده فارسی به شکل زیر تنظیم شود:

1. فونت (Font):  B Nazanin

2. اندازه فونت (Font Size): 13

3. سبک فونت (Font Style):  Bold

4. چیدمان (Alignment): Centered

5. جهت (Direction): Right to Left

چکیده فارسی مقاله

-        چکیده فارسی مقاله باید شامل 200 کلمه و به ترتیب شامل هدف، روش‌شناسی، یافته‌ها  و نتیجه‌گیری باشند.

-     چکیده مقاله نباید شامل کلمات اختصاری تعریف‌نشده باشد.

-     بعد از چکیده 4 تا 6 واژه‌های کلیدی فراهم شود که در عنوان مقاله آورده نشده‌اند.

-     چکیده فارسی باید با چکیده انگلیسی مطابقت داشته باشد.

-     چکیده فارسی باید به شکل زیر تنظیم شود

1. فونت (Font): B Nazanin

2. اندازه فونت (Font Size): 11

3. سبک فونت (Font Style): Regular

4. چیدمان (Alignment): Justify Low

5. جهت (Direction): Right to Left

 

عنوان چکیده انگلیسی مقاله

- عنوان چکیده انگلیسی به شکل زیر تنظیم شود:

1. فونت (Font):  Times New Roman

2. اندازه فونت (Font Size): 12

3. سبک فونت (Font Style):  Bold

4. چیدمان (Alignment): Centered

5. جهت (Direction): Left to Right

 

چکیده انگلیسی مقاله

-        چکیده انگلیسی مقاله باید به ترتیب شامل Purpose، Methodology، Results و Conclusion باشد.

-     چکیده مقاله نباید شامل کلمات اختصاری تعریف‌نشده باشد.

-     بعد از چکیده 4 تا 6 واژه‌ی کلیدی (Key Words) فراهم شود که در عنوان مقاله آورده نشده‌اند.

-     چکیده انگلیسی باید با چکیده فارسی مطابقت داشته باشد.

-     چکیده انگلیسی باید به شکل زیر تنظیم شود:

1. فونت (Font):  Times New Roman

2. اندازه فونت (Font Size): 10

3. سبک فونت (Font Style):  Regular

4. چیدمان (Alignment): Justify Lowe

5. جهت (Direction): Left to Right

عناوین متن اصلی مقاله (مقدمه، روش پژوهش، پروتکل پژوهش، یافته‌ها و بحث و نتیجه‌گیری)

 عناوین با پاراگراف‌های مربوطه به خود یک خط (Enter)، فاصله داشته باشد و  به شکل زیر تنظیم شوند:

1. فونت (Font): B Nazanin

2. اندازه فونت (Font Size): 12

3. سبک فونت (Font Style): Bold

4. چیدمان (Alignment): Justify Low

5. جهت (Direction): Right to Left

 

 

متن اصلی مقاله

متن اصلی مقاله به شکل زیر تنظیم شود:

1. فونت (Font): B Nazanin

2. اندازه فونت (Font Size): 12

3. سبک فونت (Font Style): Regular

4. چیدمان (Alignment): Justify Low

5. جهت (Direction): Right to Left

 

تهیه‌ی جداول

جداول خیلی ساده با زمینه‌ی روشن مطابق دستور و نمونه‌ی زیر تنظیم شوند.

-     جداول باید حاوی عنوانی در بالای جدول باشند که بیانگر محتوای جدول باشد و عنوان جدول و موارد موجود در آن وسط‌چین و به‌صورت متوالی شماره‌گذاری شوند و به شکل زیر تنظیم شود:

1. فونت (Font): B Nazanin

2. اندازه فونت (Font Size): 10

3. سبک فونت (Font Style): Bold

4. چیدمان (Alignment): Centered

5. جهت (Direction): Right to Left

-        فاصله بین عنوان جدول و جدول صفر باشد

-    تمامی اعداد داخل جداول به‌صورت فارسی تایپ شوند و ممیز اعداد اعشاری به شکلی صحیح مطابق نمونه‌ی زیر وارد شوند (02/0   و 02/25).

-        تمامی واحدهای اندازه‌گیری ذکرشده در جداول به‌صورت فارسی گزارش شوند.

-         در صورت وجود توضیحات برای جدول باید آن توضیحات در پایین جدول بدون فاصله مطابق فرمت عنوان جدول تنظیم شوند.

-        جدول‌ها نباید به‌صورت عکس ارائه شوند، بلکه باید با استفاده از Word طراحی و در جای خود در  مقاله آورده شوند.

-        به نمونه‌ی زیر توجه کنید:

 

 

 

 

 

جدول2. شاخص‌های آماری میانگین و انحراف معیار امتياز گروه‌ها در آزمون مهارت سرویس والیبال در مراحل اکتساب و یاد داری

مراحل

گروه

اکتساب

یاد داری

هنجاری مثبت با الگوی ماهر

48/2±22/20

62/1±46/11

هنجاری مثبت با الگوی مبتدی

23/2±13/17

81/1±36/10

هنجاری منفي با الگوی ماهر

87/17±95/1

92/9±9/10

هنجاری منفی با الگوی مبتدی

86/14±30/1

65/8±01/1

مجموع

54/17±79/2

10/10±72/1

پردازش توسط نرم‌افزار FP2 و SPSS؛ آزمون آناليز واريانس براي اندازه‌گيري‌هاي تكراري1 (مقادير به شكل انحراف معيار ± ميانگين بیان‌شده است).

 

تهیه شکل‌ها

 

-     نمودار باید حاوی عنوانی در پایین نمودار باشند که بیانگر محتوای نمودار باشد و به‌صورت متوالی شماره‌گذاری شود و به شکل زیر تنظیم شود:

1. فونت (Font): B Nazanin

2. اندازه فونت (Font Size): 10

3. سبک فونت (Font Style): Bold

4. چیدمان (Alignment): Centered

5. جهت (Direction): Right to Left

-         فاصله بین عنوان نمودار با  نمودار صفر باشد

-    تمامی اعداد در نمودارها باید به‌صورت فارسی تایپ شوند و ممیز اعداد اعشاری به شکلی صحیح مطابق نمونه‌ی زیر وارد شوند (02/0    02/25).

-        تمامی واحدهای اندازه‌گیری ذکرشده در نمودارها به‌صورت فارسی گزارش شوند.

-         در صورت وجود توضیحات نمودار باید آن توضیحات در پایین نمودار بدون فاصله بعد از عنوان نمودار در داخل پرانتز آورده شود.

-        نمودارها نباید به‌صورت عکس ارائه شوند، بلکه باید با استفاده از نرم‌افزار Execl طراحی و در جای خود در  مقاله آورده شوند.

-        به نمونه‌ی زیر توجه کنید:

 

 

شکل 1. میانگین و انحراف استاندارد شاخص عدم تقارن جانبی در گروه‌های تجربی و کنترل در پیش‌آزمون، پس‌آزمون و آزمون یاد داری.(# نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار  با گروه کنترل است).

 

 تشکر و قدردانی

تشکر از افراد، سازمان‌ها یا حمایت‌کنندگان مالی تحقیق باید قبل از فهرست منابع به شکل مجزا با عنوان تشکر و قدردانی ارائه شود.

منابع

-     منبع نویسی با استفاده از نرم‌افزار منبع نویسی (Endnote) با فرمت Vancouver انجام شود.

-     منابع لاتین به شکل زیر تنظیم شوند:

1. فونت (Font): Times New Roman

2. اندازه فونت (Font Size): 10

3. سبک فونت (Font Style): Regular

4. چیدمان (Alignment): Justify Low

5. جهت (Direction): Left to Right

 

-      

منابع فارسی به شکل زیر تنظیم شوند:

1. فونت (Font): B Nazanin

2. اندازه فونت (Font Size): 12

3. سبک فونت (Font Style): Regular

4. چیدمان (Alignment): Justify Low

5. جهت (Direction): Right to Left

 

-     بین عدد شماره‌گذاری و متن مطابق نمونه از خط تیره استفاده شود.

-     تعداد منابع حداکثر 30 مورد باشد.

-     تا حد امکان از کتاب‌ها به‌عنوان منبع استفاده نشود و بیشتر سعی در استفاده از مقالات تحقیقاتی چاپ‌شده در مجلات معتبر علمی شود.

-     از پایان‌نامه‌های دانشجویی و مقالات ارائه‌شده در کنفرانس‌ها به‌عنوان منبع استفاده نشود.

-     منابع در متن مقاله بر اساس ترتیب استفاده از اول تا آخر مقاله به ترتیب حضور در متن شماره‌گذاری شوند.

-     لیست منابع در انتهای مقاله به‌صورت مرتب و صعودی با ذکر شماره منبع مطابق متن مقاله باشد.

-     شمارۀ منبع باید در انتهای جمله و در داخل پرانتز نوشته شود.

-     تا حد امکان منابع فارسی هم به انگلیسی تایپ شوند. 

-     در قسمت چکیدۀ مقاله منابع آورده نشوند.

-   منبع باید به شکلی نوشته شود که با اسم‌فامیلی اولین نویسنده شروع شود. برای منابع فارسی، اسم‌فامیلی و اسم کلیۀ نویسندگان به ترتیب ذکر شود. برای منابع انگلیسی اسم‌فامیلی و سپس حرف اول اسم نویسنده‌ها ذکر شود.

-   در منابعی که مقاله تحقیقی هستند، حتماً باید نام کامل مجله در منبع ذکر شود و از اختصارنویسی نام مجله خودداری شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

 

مقالۀ تحقیقی

-   عبدلي بهروز، عشايري حسن، باقر زاده فضل‌الله و فرخي احمد. مقايسه تأثير يادگيري پنهان و آشكار بر زمان واكنش زنجيره‌اي. مجله حركت. (1383)؛ شماره 19. ؛ صفحات 40-23.

 

کتاب و فصلی از کتاب

-   نمازي‌زاده مهدي و اصلانخاني محمدعلي (مترجمين). رشد و تكامل حركتي در طول عمر. انتشارات سمت، (1388)؛ چاپ دهم؛ صفحات 535-496.

 

منابع خارجی

مقالات و کتاب‌های خارجی به شکل زیر نوشته شوند.

 

Wulf G. Attentional focus effects in balance acrobats. Research quarterly for exercise and sport. (2008). 79, 3: pp.319-325.

Wulf G. Attention and motor learning. Champaign, IL: Human Kinetics. 2007.

 

Lee H-J, Chou L-S. Balance control during stair negotiation in older adults. Journal of biomechanics. 2007;40(11):2530-6.

 

Payne V. G., Isaacs L. D.. Human motor development. Mc Graw-Hill. (2008)؛ pp. 429-460.

 

 

 

 اعلام انصراف تیم نویسندگان از انتشار مقاله خود بعد از تکمیل فرآیند داوری و عدم ارسال فایل اصلاحی و یا انصراف از چاپ آن به شرطی امکان‌پذیر است که اسکن نامه انصراف حاوی اصل امضای نویسندگان به دفتر مجله ارسال شود. در این حالت به دلیل اتلاف وقت تیم داوری کلیه اعضای تیم نویسندگان در لیست سیاه مجله وارد می‌شود و دست‌نوشته‌های آتی ایشان در مجله موردبررسی قرار نخواهد گرفت.

 

 

عنوان کوتاه پیشنهادی مقاله برای چاپ در بالای صفحات مقاله در مجله (حداکثر شامل هشت کلمه)

مقررات ارسال مقاله

به عنوان قسمتی از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن علامت بزنند.

  • مقاله طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری که در راهنمای نویسندگان وجود دارد، نگارش شده است و مقررات مربوط به تضاد منافع و حریم خصوصی را رعایت کرده ام.
  • اگر مقاله در ابتدا و قبل از ارسال به داوری توسط سردبیر چک شود و  از نظر موضوعی با نشریه مطابقت نداشته باشد هزینه ای به نویسنده عودت داده نخواهد شد.
متن حفظ حریم خصوصی

نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.

هزینه برای نویسنده

این مجله هزینه های زیر برای نویسندگان در نظر می گیرد

هزینه ثبت مقاله: 500000 (IRR)
نویسندگان میبایست هزینه ثبت مقاله برای انجام امور داوری مقاله خود پرداخت کنند تا مجله بتواند مقاله آنان را پردازش کند.

هزینه انتشار مقاله: 2500000 (IRR)
در صورت پذیرش این مقاله برای چاپ لازم است که هزینه چاپ آنرا پرداخت نمائید.